هنری

دکلمه خسرو شکیبایی " من دزد شعر های چشم تو هستم "

يادم بده چگونه بخوانمتا عشق در تمامي دل ها معنا شوديادم بده چگونه نگاهت کنم که تردي بالايتدر تندباد عشق نلرزدزيبا آنگونه عاشقم که حرمت مجنون رااحساس مي کنمآنگونه عاشقم که نيستان رايکجا هواي زمزمه دارمآنگونه عاشقم که هر نفسم شعر است …زيباچشم تو شعرچشم تو شاعر استمن دزد شعرهاي چشم تو هستم. دکلمه : زنده یاد خسرو شکیبایی شعر : محمدرضا عبدالملکیان.Insta : Time_Dialog

دکلمه خسرو شکیبایی " من دزد شعر های چشم تو هستم "

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا