ورزشی

پرسپولیس و ذوب آهن سال ۸۲

گل ابراهیم اسدی به ذوب آهن گل اول پرسپولیس به ذوب آهن گل رضا جباری به ذوب آهن گل دوم پرسپولیس به ذوب آهن گل رضا صاحبی به پرسپولیس گل ذوب آهن به پرسپولیس

پرسپولیس و ذوب آهن سال ۸۲

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا