تفریحی

فینالیست قسمت هجدهم عصر جدید :: پیام حسن نژاد – حرکات نمایشی کلیستنیکس

فصل اول مسابقه استعدادیابی عصر جدید – قسمت هجدهم :: انجام حرکات نمایشی کلیستنیکس (استریت ورک اوت) توسط پیام حسن نژاد | تمرینات کلیستنیکس (Calisthenics) شامل تمام حرکات ی است که تنها با استفاده از وزن بدن و بدون استفاده از هرگونه از وزنه انجام می شود.

فینالیست قسمت هجدهم عصر جدید :: پیام حسن نژاد - حرکات نمایشی کلیستنیکس

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا